10. klassi ühiskatsed

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium

10. klassi ühiskatsed võimaldavad kandideerida samaaegselt viide kooli. Katsete infosüsteemi kaudu toimub kandideerijate registreerimine, personaalne testitulemuste avalikustamine ning vestlusele kutsumise teavitamine.

Korralduslike küsimustega võta kooliga ühendust infosüsteemi kaudu – logi sisse ning saada sõnum soovitud kooli(de)le.

Enne registreerimist tutvu koolide 10. klassi vastuvõtu ja ühiskatsete korraldamise korraga — Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, ühiskatsete kord.

Katsete korraldus

  1. Registreeri ennast siin keskkonnas, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine kestab kuni 14.03 kell 23:59.
  2. Kui soovid olümpiaadil osalemise tõttu vabastust testidest, pead registreerima hiljemalt 14.03 kell 23:59. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame hiljemalt 15. märtsiks.
  3. Katsed toimuvad 16.03 kell 12:00
  4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes viiest koolist).
  5. Katsete tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
  6. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt sinu koolieelistuste järjekorrale (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
  7. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.
  8. Positiivse otsuse korral saad koolidelt kinnituskirja, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
  9. Kui allkirjastad kinnituskirja ja tagastad selle kooli, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.